ایرانگردی

روزشمار: ۱۰ آبان؛ آبان روز یا جشن آبانگان

آبانگان یکی از جشن‌های ایرانی است که در ستایش و نیایش ایزدبانو آناهید که ایزد آب‌های روان بوده است، برگزار می‌شده است. زمان برگزاری این جشن در آبان روز از آبان برابر با روز دهم آبان بوده است. در فرهنگ ايرانيان قديم و زرتشتيان امروز روز دهم آبان، آبان‌روز نام …