سفر

بهترین صخره نورد زن دنیا کیست؟

یک چیز جادویی در بالا رفتن وجود دارد و آن این است که مهم نیست صعودتان چقدر طول بکشد و یا چقدر سخت باشد٬ موفقیت همیشه تنها با یک حرکت حاصل می شود. بالا رفتن و صعود کردن کوه ها هم ورزشی بسیار عالی و هیجان انگیز است هم قوای …