سفر

5 خط کشتیرانی برتر کشتی های متوسط در اقیانوس

اگر یک نکته در لیست بهترین خطوط کشتیرانی اقیانوس باشد، آن نکته این است که سفرهای دریایی بسیار متعدد هستند و صنعت امروز تجربیات گسترده ای را برای افزایش مسافران ارائه می دهد. هر ساله برای بهترین نظرسنجی جهانی، T +  L از خوانندگان می خواهد تا تجربیات سفر خود …