ایرانگردی

طاق بستان؛ شکارگاه شاهان ایران کهن

طاق بستان یادگار باشکوه دروان ساسانی، از مهم‌ترین حجاری‌ها و نقش برجسته های ساسانیان است که در کرمانشاه قرار دارد و از آثار ملی ایران به شمار می‌رود. نسخه اولیه این مقاله در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ توسط محبوبه حسنی نوشته شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ به‌روزرسانی شده است.  طاق بستان یکی …