معرفی مجموعه قنوات ایرانی ثبت در یونسکو
جهانگردی

معرفی مجموعه قنوات ایرانی ثبت در یونسکو

قنات، کاریز یا کهریز شاهکار معماری ایرانی است برای کشف آب در سرزمین خشک و نیمه‌خشک ما؛ روشی که اوایل هزاره اول پیش از میلاد در مناطق خشک کوهستانی کشور ابداع شد تا کشاورزان بتوانند زمین‌های تشنه‌شان را در روزگار خشکسالی سیراب کنند. این میراث معماری سرانجام به نقاط مختلف …