جهانگردی

معبد بهشت و جهنم از معابد معروف چینی ها در مالزی

کشور مالزی یکی از مقاصد گردشگری بسیار جذاب و دوست داشتنی است. از جمله دیدنی های این کشور معابد هندوها و چینی هاست. مشخصه های بارز این معابد خداهای سنگی بزرگی است که حجم آنها بزرگی معبد را نشان می دهد. اکثر این خدایان مجسمه هایی با چهره های انسانی …