ایرانگردی

معرفی خانه ی صرافلار و موزه سفال تبریز

تصویر آبی آسمان در حوض و رقص ماهی های قرمز توی آب، بوی گل های رنگارنگ باغچه و جلوه گری گل های شمعدانی، تصویری است که برای ما مثل یک رویاست اما برای گذشتگان خود زندگی بود. به طبع سبک و روش معماری در هر دوره ای متاثر از آداب …