جهانگردی

مناظر و چشم اندازهای طبیعی زیبا در آفریقا

قاره آفریقا به سرعت در حال رشد به عنوان یک مقصد گردشگری در جهان است. کشورهایی همچون کنیا، تانزانیا، مصر و آفریقای جنوبی پلی به صنعت گردشگری این قاره محسوب میشوند که یک عصر جدید در این قاره رقم زده اند. برای کشورهایی همچون کنیا مشارکت در صنعت توریسم درآمد …