سفر

کوله گردی یا بک پکری در ایران

کوله گردی یا همان بک پکری ، سفر با یک کوله پشتی آیا ممکن است ؟ جاهایی در کشور هستند که به این صورت نمیتوان سفر کرد اما جاهایی که معرفی میکنیم میتواند سفری دلنشین تر با یک کوله پشتی را تجربه کرد «بک پکری» اصطلاحی جهانی‌ست برای سفر‌کردن مسافری …