سایر

۱۵ حقیقت جالب درباره آداب و رسوم عجیب کشورهای مختلف دنیا

سفر برای بعضی، فرصتی برای دور شدن از استرس های کاری و برای بعضی دیگر، فرصتی برای تجربه و دیدن چیزهای جدید است. با این حال، وقتی به مکان جدیدی سفر می کنیم و با آدم های جدیدی با فرهنگی کاملاً متفاوت و در مجموع دنیای جدیدی سر و کار …