پل معلق پیرتقی در دره‌های عمیق و زیبای شهر هشتجین
ایرانگردی

پل معلق پیرتقی در دره‌های عمیق و زیبای شهر هشتجین

پل معلق پیر‌تقی تنها یکی از دیدنی‌های بی‌شمار استان اردبیل است که در دره‌های عمیق و زیبای شهر هشتجین در شهرستان خلخال واقع شده است و محل اتصال دو رودخانه گیوی چای و قزل اوزن است. عبور از روی دره‌های عمیق با تکان‌هایش شدید این پل قطعاً یکی از هیجان …