جهانگردی

ضریح آغا خان اسوان در کشور مصر

ضریح “آغا خان اِسوان”  پیکر سلطان محمد شاه آغا خان سوم را که در سال ۱۹۵۷ از دنیا رفت، در آغوش میگیرد. این ضریح درشهر اِسوان مصر واقع شده که به رود نیل نیز مشرف است. شیوه ساخت این آرامگاه به روش مقابر دوره فاطمی های ساکن مصر  از سنگ …