کویر لوت یکی از ارزشمندترین آثار ایران
جهانگردی

کویر لوت یکی از ارزشمندترین آثار ایران

دشت لوت به صورت بیابان وسیع ماسه ای و ریگی، محدوده ای است بین استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان است. بیابان لوت بین دو گسل نهبندان تو شرق و نای بند تو غرب قرار دارد. در دشت لوت چاله ها یا حوضه های محلی متعددی وجود …