جهانگردی

بهترین جشن ها و فستیوال ها در کره جنوبی

علیرغم مدرنیزه شدن کشور کره جنوبی و جاهای دیدنی این کشور پیشتازی اش در تکنولوژی های روز دنیا این کشور هنوز سنت های اصیل و فرهنگ غنی خود را حفظ نموده و برای شناخت این فرهنگ غنی بهترین راه شرکت در فستیوال ها و جشنواره های بسیار متنوع کره جنوبی …