ایرانگردی

منطقه نمونه گردشگری حماملو کجاست؟

حماملو از روستاهای استان آذربایجان شرقی در دهستان اۆزۆمدیل بخش مرکزی شهرستان ورزقان است. این روستا بدلیل دارا بودن بیش از ۱۳۰سکونتگاه صخره ای دستکند موسوم به کهل در دل کوه از اهمیت تاریخی و فرهنگی فراوانی برخوردار است.روستای حماملو از جاذبه های ورزقان،دارای چندین چشمه است که برای آبیاری …