ایرانگردی

پل قلعه جوق اثری تاریخی در استان آذربایجان غربی

پل قلعه جوق در جنوب شهرستان ماکو ، در مجاورت روستای قلعه جوق بر روی رودخانه زنگمار احداث شده است. قدمت این اثر تاریخی از جاذبه های ماکو، به دوران صفویه می‌رسد. پل قلعه جوق به علت اینکه بر روی بستر دره ای ساخته شده است یک دهانه کوچک فرعی …