سفر

10 خط کشتیرانی برتر کشتی های عظیم در اقیانوس

برای بسیاری از مسافران، مسافرت با کشتی های عظیم (مگا کشتی ها) بسیار ساده است، مخصوصا برای سفرهای خانوادگی بزرگ که می خواهید در مدت زمانی کوتاه، وقت بیشتری را با یکدیگر بگذرانید. بزرگترین کشتی ها در دریا در عرشه خود همه چیز دارند، از نگهداری و باشگاه های کودکان …