حافظ شیرازی؛ سراینده عشق در ایران زمین
سفر

حافظ شیرازی؛ سراینده عشق در ایران زمین

حافظ شاعر بزرگ ایرانی قرن هشتم هجری قمری بوده که در میان ایرانیان و جهانیان از شهرت بالایی برخوردار است. خواجه شمس الدین محمدبن بهاءالدین محمد حافظ شیرازی متخلص به حافظ، یکی از محبوب‌ترین شعرای فارسی زبان قرن هشتم هجری قمری است که اشعار او پس از قرن‌ها نه تنها …