جهانگردی

۷ جاذبه زیبا پاییزی در آمریکا (آمریکا گردی در پاییز)

اگر در پاییز مسافر آمریکا هستید با اینکه ساکن این کشور هستید حتما از جاهای دیدنی آمریکا لذت ببرید. روزها در حال کوتاهتر شدن است، زمان پوشیدن لباس های گرم است و فصل میوه های پاییزی است. شروع این فصل برای ما یادآور تمام چیزهای دوست داشتنی پاییزی است، اما …