ایرانگردی

جنگل های انبوه پردانان پیرانشهر

جنگل های انبوه، کوه های خوفناک و استوار، دریاچه و دریاهای رازآلود، آبشارهای شکوهمند، کویرهای افسانه ای، رودخانه های بازیگوش همه و همه در کنار هم نشانه هایی هستند که در کنار هزاران پرده دیگر راز زندگی بر روی سیاره آبی رنگ دلربای مان را معنا می بخشند. در میان …