جهانگردی

۱۱ مورد از بهترین دیدنیهای طبیعی پنهان در آمریکا

آنها به هیچ وجه آمریکا را سرزمین زیبا نمی نامند. زیباترین مکان های آمریکا که شامل برخی از مناطق کمتر شناخته شده و در عین حال شگفتی های طبیعی ارزشمند در سراسر ایالات متحده و سرزمینهای اطراف آن است. در ادامه ۱۱ ناحیه کمتر شناخته شده  که شامل جنگل های …