سفر

2020 به کجا برویم؟ بهترین گزینه های سفر اروپایی در 2020

برنامه‌ریزی برای سفر سال ۲۰۲۰ از الان فکر بدی نیست، اولین قدم این است که دقیقا مشخص کنید قرار است به کدام منطقه از دنیا سفر کنید.؛ البته این تصمیم بسیار سخت‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد. بعضی از مقصدهایی که در فهرست مقصدهای برتر سفر در …