سفر

۷۲ جانور خطرناک آسیا قسمت دوم+ تصاویر

کدام جانور در آسیا خطرناکترین هستند. پس از معرفی ۶ جانور مرحله اول، در اینجا ۶ جانور مرحله دوم معرفی می شوند و فقط یک جانور به فینال راه می یابد. و نهایتا در فینال یک جانور بعنوان خطرناکترین آنها انتخاب می شود. با جاذبه ها همراه باشید. آسیا قاره …