جهانگردی

بازار شناور پاتایا ، بزرگترین بازار شناور در تایلند

بازار شناور پاتایا بزرگترین بازار شناور در کشور پهناور تایلند میباشد که به خاطر نزدیکی به ساحل جامتین Jomtien همواره گردشگرانی زیادی در این بازار در حال تردد میباشند البته هزینه ورود به قایق برای این ماجراجویی جالب ۲۰۰ بات میباشد. این بازار ۴ بخشی که بیش از ۱۱۴ مغازه …