سفر

سفر به امن ترین کشورهای جهان برای زنان

اگر شما یک مسافر زن بدون همراه هستید که قصد سفر را دارد، امنیت عمدتاً یک نگرانی مهم برای شماست. وب سایت سفر آشر و لیریک یک فهرست خطرناک برای زنان ایجاد کرد، که ۵۰ کشور را پر بازدیدترین مقصدها برای گردشگران در جهان است و براساس ۸ عامل است: …