گردشگری

با تور مجازی از کلیسای طبیعت در لندن بازدید کنید

در این قسمت از بازدید مجازی از موزه‌ها، به انگلستان می‌رویم و از موزه‌ی تاریخ طبیعی بریتانیا معروف به کلیسای طبیعت، بازدید می‌کنیم. اینکه تحت اجبار یک نیروی خارجی تن به انجام کاری بدیم که نمی خواهیم، قطعا یک مورد سخت و روح‌خراش است؛ حالا اگر این موضوع خانه‌نشین شدن …