راهنمای سفر

راهنمای سفر به جمهوری آذربایجان

جمهوری آذربایجان یکی از کشورهای همسایه‌ی ایران و یکی از مقصدهای خارجی محبوب برای گردشگران ایرانی است. آذربایجان سرزمین تضادهاست. سرزمینی که در آن هم نشانه‌هایی از امپراتوری‌های باستانی را خواهید دید که زمانی متعلق به ایران بوده است و هم نشانه‌های زندگی مدرن و امروزی. ولی پس از تلاش در …