سفر

ویروس کرونا چه اثرهای مثبتی بر صنعت سفر و گردشگری گذاشته است؟

ویروس کرونا در ماه‌های اخیر، چهره صنعت سفر و گردشگری را تغییر داده است؛ اما آیا هیچ یک از این تغییرات مثبت بوده‌اند؟ چطور می‌توان این آثار مثبت محیط‌زیستی را حفظ کرد؟ روزنه‌های امیدی در این روزهای سخت و بحرانی شیوع بیماری همه‌گیر کووید ۱۹ در سراسر جهان وجود دارد. …