سفر

چرا رنگ پاسپورت کشورهای مختلف با هم تفاوت دارد؟

پاسپورت‌ها در کشورهای مختلف رنگ‌های متفاوتی دارند. انتخاب رنگ جلد پاسپورت هر کشور توسط مقامات همان کشور انجام می‌شود و معمولاً دلیلی برای انتخاب هر رنگ وجود دارد. این مقاله در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ توسط سعیده خلیلی‌صفا به‌روزرسانی شده است. پاسپورت یا گذرنامه، اوراق هویتی در سطح بین‌المللی است که دولت‌ها برای …