ایرانگردی

پانزدهم اردیبهشت؛ روز شیراز و جشن میانه بهار

نقشی که اردیبهشت در طبیعت ایران دارد، همان نقشی است که شیراز در فرهنگ ایران به عهده دارد؛ هر دو طرب‌انگیز و بی‌مثال.  اردیبهشت، ماهی سراسر سرسبزی و شادابی است که هوای رخوت‌انگیزش انسان را تا مرز خیال و واقعیت پیش می‌برد. در اسطوره‌های کهن، اردیبهشت را به‌عنوان نگهبان زمین …