ایرانگردی

باغ ایرانی ده ونک؛ بوستانی از لاله‌های رنگین

چه جای دنج و باصفایی را در پایتخت سراغ دارید که برای  گذراندن ساعاتی پر از آرامش و سکوت و لذت بردن از تماشای سرسبزی و طراوت مناسب باشد؟ بروکجا باغ ایرانی را در میان شلوغی پایتخت پیشنهاد می‌کند. شاید با شنیدن نام تهران اولین تصویری که از این شهر  …