ایرانگردی

نوروز؛ جشن نوزایی طبیعت

نوروز برای ما ایرانیان از ارزشی خاص برخوردار بوده و ما مقید به انجام مجموعه‌ی آدابی هستیم تا با نو شدن سال خورشیدی، تغییر و تحولاتی را در درون و ظاهر خود و محیط زندگیمان انجام دهیم. قدمت نوروز و وجود این جشن به زمان‌های پیش از هخامنشیان و مادها …