سفر

کرونا ؛ چگونه با هواپیما، اتوبوس، قطار و خودرو شخصی سفر کنیم؟

در دوران پاندمی ویروس کرونا اجتناب از سفر اعم از تفریحی یا کاری ناممکن به نظر می‌رسد. از اینرو، باید پروتکل های بهداشتی سفر در دوران کرونا را رعایت کنیم. بدون تردید شما هم در ماه‌های اخیر متوجه شدید که سفر، جایگاه مهمی در زندگی انسان‌ها دارد. پس از گسترش …