ایرانگردی

راه‌آهن تهران ؛ ایستگاهی پیر و باشکوه در جنوب پایتخت

راه‌آهن تهران از قدیمی‌ترین ایستگاه‌های قطار کشور است. ساختمان این ایستگاه که یکی از بناهای تاریخی این شهر نیز محسوب می‌شود در دوران پهلوی اول و در سال ۱۳۰۶ خورشیدی ساخته شده است. این بنا در فهرست میراث ثبت ملی به ثبت رسیده است. ایستگاه راه‌آهن تهران در سال ۱۳۰۶ …