سفر

سفر تصویری به کوه‌های راکی و پارک‌های ملی کانادا

دریاچه‌ها و قله‌هایی در «کوه‌های راکی» کانادا وجود دارد که همگی دست به دست یکدیگر داده‌اند تا یکی از مدهوش‌کننده‌ترین زیبایی‌های کانادا را پدید آورند. هدف بروکجا از ارائه‌ی سفر تصویری به کوه‌های راکی کانادا زنده نگه داشتن یکی از امیال طبیعی نهفته در هر فرد است؛ میل به تماشای …