ایرانگردی

اوپرت؛ مرزی تماشایی بین سمنان و مازندران

اوپرت یا اُپِرت، مرزی رویایی و ابری است که بین دو استان سمنان و مازندران جای گرفته و تماشایی‌ترین و بی‌نظیرترین مرز استانی در ایران است. اگر به‌دنبال یک طبیعت‌گردی فراموش‌نشدنی و پر هیجان هستید، سفر اوپرت را فراموش نکنید. مرز، واژه‌ای است که آدمی را به یاد جدایی دو …