سفر

چرا سیاست منع سفر مانع شیوع جهانی کرونا نشد؟

با وجود لغو پروازها و سفر از/به کشورهای میزبان ویروس کرونا، همچنان شاهد روند صعودی انتشار این عامل ناشناخته به سایر نقاط جهان هستیم. همه ساله و در تمامی نقاط دنیا، خطرهای مختلفی جان میلیون‌ها انسان را تهدید می‌کنند؛ خطرهایی که عامل اصلی تعداد زیادی از آن‌‌ها، خود انسان‌ها هستند؛ …